Software KoKa 2.0 je možné zdarma stáhnout z webu NUDZ po zadání základních údajů o uživateli, odsouhlasení podmínek zpracování osobních údajů (GDPR) uživatele, a těchto podmínek užití, čímž se osoba, která údaje vyplnila, stává držitelem licence – oprávnění k užití KoKa 2.0. KoKa 2.0 je proprietární software, jeho kód není otevřený a není určen k přímému šíření prostřednictvím třetích osob. Držitel licence může KoKa 2.0 stáhnout na libovolný počet koncových zařízení, která bude užívat; může ho bezplatně využívat k účelu vyhodnocení výsledků kognitivních testů obsažených v něm u osob ve věku 60 a více let. Držiteli licence není povoleno KoKa 2.0 měnit či přeprodávat. V souvislosti s používáním KoKa 2.0 nevzniká autorům ani vlastníkovi žádná odpovědnost, a to především za správnost a interpretaci výsledků. Držitel licence souhlasem s těmito podmínkami potvrzuje, že bude KoKa 2.0 užívat výhradně na svou vlastní zodpovědnost.